16 lutego 2017

Zakres usług

Z nami uzyskasz stabilną pozycję na rynku

Obecnie rynek dóbr i usług staje się coraz bardziej nasycony firmami z różnych branż, liczna konkurencja sprawia, że coraz trudniej przebić się na rynku i uzyskać stabilną pozycję, która mogłaby stanowić punkt wyjścia do dalszego rozwoju. Dlatego też konieczne jest opracowanie przemyślanej dostosowanej do profilu firmy oraz jej możliwości strategii biznesowej. W opracowaniu takiej strategii pomocny okazuje się zewnętrzny audyt przedsiębiorstwa, który stanowi pierwsze etap współpracy z firmami, które zdecydują się na nasze usługi. Aby odpowiednio nakreślić strategię biznesową, udzielić praktycznych i opłacalnych wskazówek w zakresie finansów i prawa, musimy najpierw poznać firmę, której doradzamy. Z tego względu konieczny jest audyt, jest to też metoda na zdefiniowanie obszarów przynoszących straty oraz sfer działania firmy, które mogą zostać zoptymalizowane bez ponoszenia ryzyka.

Główny zakres naszych usług obejmuje przede wszystkim:

  • doradztwo biznesowe,

  • doradztwo księgowe,

  • doradztwo podatkowe,

  • doradztwo prawne.

Zmiana rodzi opór

Jedna z zasad zarządzania mówi, że „zmiana rodzi opór”, często nawet jeśli zarząd firmy jest otwarty na zmiany, to budzą one sprzeciw i niechęć kadry zarządzającej oraz pracowników, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia tego typu zjawisk nasza firma oferuje również wdrożenie nowych rozwiązań oraz szkolenia pracowników w zakresie stosowania tych rozwiązań oraz powodów ich wprowadzenia.

Etapy współpracy z nami

Współpraca z nami przebiega na kilku etapach, oto one:

  1. Złożenie zamówienia na nasze usługi, w jednej z form dostępnych w zakładce „Kontakt”.

  2. Audyt przedsiębiorstwa przeprowadzany przez naszą firmę.

  3. Przedstawienie możliwości zmian, ulepszeń oraz strategii rozwoju firmy.

  4. Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu strategii.

a. W przypadku odrzucenia strategii przygotowanie innego wariantu zmian w firmie.

  1. Przeprowadzenie szkoleń i wdrożenia zmian w firmie.

  2. Audyt na zakończenie, który bada efekty wprowadzonych zmian.

Top