Wycena przedsiębiorstwa

Bez kategoriiComments are off for this post.

You Are Here:Wycena przedsiębiorstwa

 

Opłacalność inwestycji pro rozwojowych, decyzji strategicznych, przejęć i fuzji określa szacowanie wyceny przedsiębiorstwa. To bardzo ważna rola we współczesnych trendach zarządzania przedsiębiorstwem.

 

 

Od czego zacząć

 

Zanim dokonana zostanie wycena przedsiębiorstwa należy określić kryteria, które uwzględnia się w procesie szacowania wyceny innych rodzajów podmiotów gospodarczych. Zgodnie z opiniami ekspertów wycenę przedsiębiorstwa można określić na podstawie celu wyceny, adresata wyceny oraz parametrów, jak:

 

 • mocne i słabe strony,
 • ryzyko działania biznesu,
 • poziom zadłużenia i płynności finansowej,
 • stopień wykorzystania posiadanego majątku,
 • aktywa, plany rozwoju,
 • konkurencja na rynku,
 • czynniki ograniczające wzrost,
 • osiągane przychody,
 • ponoszone koszty,
 • generowane dochody i przepływy pieniężne,
 • sposób finansowania,
 • koszt kapitału.

 

Rodzaje wycen

 

Do wyceniania przedsiębiorstw przez profesjonalne firmy doradcze jak tu – volante.pl/wyceny-przedsiebiorstw, stosowane są metody jednego z trzech podejść:

 

 • Podejście majątkowe to uzależnienie wyceny przedsiębiorstwa od stanu wyposażenia jej w aktywa oraz od poszczególnego sposobu ich finansowania. Polega to na opracowaniu od strony wartości księgowej aktywów netto.

 • Podejście dochodowe to zwrócenie uwagi  na zakresie majątku przedsiębiorstwa i jej prognozowanego rozwoju. Metoda ta oceni sprawność wykorzystania aktywów do generowania sprzedaży i przepływów środków.

 • Podejście porównań rynkowych z kolei to odniesienie wyceny przedsiębiorstwa do wartości innej konkurencyjnej firmy, która działa w porównywalnych warunkach rynkowych oraz posiada podobną wartość aktywów czy też osiąga podobną wielkość sprzedaży. Potrafi ocenić przepływ kapitału i generowanie sprzedaży.

 

 

 

Wartość przedsiębiorstwa powinno dzielić się na aktywa materialne jak np. trwałe i obrotowe oraz niematerialne w tym takie elementy jak:

 

 1. zawarte umowy,
 2. marka i reputacja firmy na rynku,
 3. lokalizacja, charakter i liczba klientów

About the author:

Top