Prowadzenie działalności przez Emeryta

Bez kategoriiComments are off for this post.

You Are Here:Prowadzenie działalności przez Emeryta

Według przepisów osoba przebywająca na emeryturze może kontynuować swoją działalność gospodarczą lub otworzyć nową.

Istnieją również ulgi dla emerytów, na przykład przypadki, kiedy nie musi opłacać składek ZUS. Mimo,że wiek emerytalny został obniżony, to ludzie pracują coraz dłużej. Wynika to głównie ze względu sytuacji finansowej. Osobie z najniższą emeryturą tak naprawdę ledwo wystarcza na podstawowe potrzeby. A każdy pracuje całe życie i na emeryturze chciałby sobie pozwolić na wyjście do kina, teatru lub wycieczkę.

Emeryt gdy ma działalność gospodarczą, nie ma obowiązku płacenia składek rentowemu i emerytalnemu. Jeśli ich nie płaci, obowiązkowa jest składka na ubezpieczenie zdrowotne. Składka zdrowotna wynosi 9%.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest dobrowolna w przypadku, jeśli emerytura lub renta jest niższa niż minimalne wynagrodzenie krajowe.

Coraz więcej ludzi na emeryturze również zostaje zatrudnionych na umowie zlecenie, ponieważ brakuje im pieniędzy na podstawowe potrzeby. Na umowie zlecenie pracodawca musi opłacić emerytowi składki rentowe i emerytalne.

Jeśli osoba na emeryturze jest zatrudniona na umowie o pracę, pracodawca musi jej opłacić wszystkie składki – zdrowotną, rentową, emerytalną i wypadkową.

About the author:

Top