Nowe zasady dziedziczenia spadku

Bez kategoriiComments are off for this post.

You Are Here:Nowe zasady dziedziczenia spadku

Zgodnie z ustawą spadek można odziedziczyć w całości lub jego daną część.

Ustawowe dziedziczenie w całości następuje wtedy, gdy żadna z osób w testamencie nie będzie go chciała lub nie ma tam żadnego zapisu o tym komu należy się spadek. Oczywiście osoba, której się spadek należy może go nie chcieć, wtedy go odrzuca lub nie składa oświadczenia woli.

Jeśli osoba nie zostawiła testamentu, wówczas kolejność powoływania osób do dziedziczenia spadku wyznaczają przepisy ustawy z 23.04.1964 roku.

Dziedzicznie przez potomków spadkobiercy, wówczas gdy współmałżonek żyje, następuje równo dzieląc na wszystkie dzieci i współmałżonka.

Na przykład jeśli matki zabraknie, to ojciec i dzieci dostają po równo, przy czym część ojca nie może być mniejsza niż 1/4 całości.

Inaczej sytuacja wygląda, gdy jedno z dzieci spadkobiercy już nie żyje, wówczas jego część zostaje podzielona na jego dzieci.

Przy składaniu oświadczeń w sprawie spadku nie można zataić nieślubnych dzieci. Osoby składające fałszywe zeznania podlegają postępowaniu karnemu. Zatem nie warto kłamać, gdyż prawda prędzej czy później wyjdzie na jaw i będziemy mieć kłopoty.

Ważną sprawą jest jeszcze kwestia podatku od spadku. W zależności od wartości spadku musimy zapłacić od niego podatek. Istnieją trzy grupy podatkowe w zależności od spokrewnienia z osobą zmarłą.

1.Pierwsza grupa płaci podatek, jeśli wartość spadku jest wyższa od 9637 zł.

2.Druga grupa płaci podatek, jeśli wartość spadku jest wyższa od 7276 zł.

3.Trzecia grupa płaci podatek, jeśli wartość spadku jest wyższa od 4902 zł

About the author:

Top