16 lutego 2017

Doradztwo księgowe

Dobierzemy dla Ciebie odpowiednią formę rozliczenia

Każda firma, niezależnie od swoich rozmiarów ma oraz zysków czy strat, ma obowiązek rozliczania się z Fiskusem. W zależności od wielkości firmy oraz formy prawnej prowadzonej działalności, a także dochodów, przedsiębiorstwa mogą rozliczać się z Urzędem Skarbowym na różnych zasadach. Nasza firma po przeanalizowaniu wszystkich niezbędnych elementów służy Klientom doradztwem w zakresie formy rozliczenia i prowadzenia księgowości.

Podpowiadamy czy lepszym rozwiązaniem dla naszych Klientów będzie karta podatkowa, prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów czy może rozliczanie się a zasadach pełnej księgowości.

Przeprowadzimy audyt księgowy

Audyt księgowy okazuje się jednym z istotniejszych elementów kształtowania strategii firmy. Pozwala on na stwierdzenie nieprawidłowości w zakresie przygotowywania sprawozdań finansowych, które w efekcie prowadzą do zaciemnienia faktycznego stanu majątku firmy. Audyt daje także możliwość sporządzenia wyceny przedsiębiorstwa i określenia jakie działania należy podjąć w celu optymalizacji kosztów firmy, przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowej jakości produktów i usług.

Lean management

W ramach naszych usług pomagamy firmom wprowadzić w życie zasady lean management. Jest to sposób zarządzania oparty na eliminowaniu jakichkolwiek strat – strat, które w tej koncepcji sprowadzane są do elementów działania firmy, które generują koszty lub tych, które minimalizują zyski firmy. Nasza rola polega na odnalezieniu tych elementów i ich wyeliminowaniu. Diagnozujemy obszary, gdzie ponoszone są zdecydowanie wysokie koszty i szukamy metod obniżenia tych kosztów, proponujemy zmiany, które usuwają z procesów działania firmy, tych które są nieefektywne i nie przynoszą firmie zysków.

Ustalanie polityki cenowej

Wspieramy firmy również w ich ustalaniu ich polityki cenowej. Doradzamy wysokość cen oferowanych przez firmy produktów i usług, tak by poziom cen mógł wspierać firmę w budowaniu przewagi konkurencyjnej oraz zapewniać jej rozwój. Pomagamy firmom nie tylko ustalać odpowiedni pułap cen, ale również wspieramy je w zakresie oferowania promocji, wysokości rabatów oraz w aspekcie decyzyjnym wszystkich elementów polityki cenowej firmy.

Top