16 lutego 2017

Doradztwo biznesowe

Budowa strategii biznesowej

Jednym z głównych aspektów naszej działalności jest doradztwo biznesowe, pomagamy w podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących przyszłości firmy, na podstawie przeprowadzonego audytu wspieramy kierownictwo w wytyczaniu celów przedsiębiorstwa oraz jego strategii biznesowej.

1. Budowa strategii biznesowej odbywa się kilku etapowo: na początku staramy się ustalić jakie aspiracje i cele kierują właścicielami firmy. Co chcieliby osiągnąć, jak widzą swoją firmę za 10 lat oraz czego spodziewają się po współpracy z nami.

2. Następnie przeprowadzamy szeroko rozumiany audyt przedsiębiorstwa, bierzemy w nim pod uwagę zarówno kwestie księgowe, organizacyjne jak również marketingowe, sprzedażowe czy kwestie zarządzania zasobami ludzkimi.

3. Kolejnym etapem jest przeprowadzenie analizy rynku, podczas prowadzenia tego typu analizy badamy zarówno sytuację w całym sektorze działania firmy, jak również analizujemy działania konkurencji oraz jej wyniki sprzedażowe. Pochylamy się nad potrzebami klienta i przeprowadzamy badania konsumenckie (lub wykorzystujemy tego typu badania przeprowadzone przez agencje badania rynku i opinii), poszukujemy również możliwości pozyskania strategicznych partnerów dla firmy oraz potencjalnych odbiorców.

4. Następnie na podstawie dokonanych analiz projektujemy kilka wariantów rozwoju firmy, które uwzględniają między innymi analizę SWOT, TOWS oraz PEST, macierz Hofera (zawierająca analizę macierzy GE i ADL), macierz BCG, macierz odpowiedzialności, macierz logiczna i macierz ryzyka (jeśli wymaga tego specyfika funkcjonowania firmy).

Dzięki kompleksowym i rzetelnym analizom biznesowym jakim poddajemy przedsiębiorstwa naszych Klientów możemy służyć im kompleksową i skuteczną radą w zakresie biznesu.

Należy pamiętać jednak, że żadna strategia biznesowa nie jest nienaruszalnym dokumentem, którego należy trzymać się za wszelką cenę. Przeciwnie należy co jakiś czas konfrontować założenia strategii z dotychczasowymi osiągnięciami firmy. Jeśli okaże się, że firma nie jest w tym punkcie, w którym być powinna, albo ze względu na różne procesy rynkowe część celów straciła na aktualności, wówczas konieczna jest rewindykacja strategii i dostosowanie jej do nowych warunków działania.

Top